wroclaw

 REAKTYWIZACJA DZIAŁANIA KOMITETU PAMIĘCI OFIAR STALINIZMU


    Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu działa już od 19 lat w Polsce (od kwietnia 1989 r.). Jego siedziba od początku mieści się we Wrocławiu. Komitet zrzeszał głównie osoby represjonowane w okresie stalinizmu i poststalinizmu w ZSSR i PRL. Większość jego członków, inicjatorów, organizatorów już nie żyje, a pozostali mają około 80- 90 i więcej lat. Członkowie, sympatycy i inni zainteresowani pozostawili po sobie wiele relacji przeżytej martyrologii. Są one bardziej lub mniej obszerne ale wszystkie zasługują na utrwalenie w pamięci żyjących i przyszłych pokoleń. Odchodząc z tego świata, często z goryczą w sercu, prosili o zapamiętanie ich przeżyć i cierpień.
Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu uczynili depozytariuszem wspomnień. Tylko niewielką cząstkę tych materiałów udało się utrwalić drukiem w kilkuset egzemplarzach. Reszta wciąż czeka na opracowanie i wydanie, choćby w niewielkim nakładzie. Owszem, wspomnienia budzą zainteresowanie, ciekawość, a przede wszystkim współczucie i szacunek, ale na tym przeważnie się kończy. Jak cenne są te relacje świadczą wycinki z ich relacji w załączonym tekście. Komitet nie otrzymuje żadnego wsparcia od instytucji państwowych, samorządowych, od sponsorów prywatnych, a także od osób, które publicznie deklarują, że są patriotami ale nie odnosi to żadnego realnego skutku. Komitet ma skromną siedzibę w starym budownictwie na 3 pietrze, a właściwie 4 (bo takie wysokie są kondygnacje). Od kilku lat nie opłaca czynszu, nie ma już światła i telefonu. Grozi mu eksmisja na bruk. Wszystko to ma miejsce w tak patriotycznym społeczeństwie jakim są Polacy. Dlatego wyciąga żebraczą rękę do patriotycznie nastawionej części społeczeństwa o wsparcie, nawet tym symbolicznym wdowim groszem.

Oczekujemy też na wsparcie instytucji państwowych, samorządowych i osob indywidualnych. Osoby i instytucje w kraju za granicą zainteresowane działalnością społeczną w Komitecie serdecznie zapraszamy do współpracy. W tym celu zamieszczamy deklarację członkowską. Wrocław 8 maja 2008 - Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu Nasz adres i konto.

Adres kontaktowy: dr Leszek Skonka, Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, 50-046 Wrocław, ul. Sądowa 10. m. 7., tel. 0691830350 e-mail stalinism1@tlen.pl

Konto: Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu, Bank Pocztowy SA O/Wrocław
nr 31 1320 1999 6535 2000 0001

Ostrów Tumski 
Pomniki2

10 

0 1 
© 2004-2005 Grzegorz Stępień. Wszystkie prawa zastrzeżone.