Fotografia Wrocław

Wrocław zdjęcia - galeria fotografii poświęcona stolicy Dolnego Śląska.

 Wrocławski herb.

Pierwszy herb przedstawia Jana Chrzciciela z wzniesioną ręką na tle murów miejskich. Pochodzi z woskowej pieczęci z 1292 r.
Aktualne godło pochodzi z 1530 r. Nadał je cesarz Karol V aby podkreślić rangę i znaczenie miasta. Lewe górne pole przedstawia stojącego na dwóch łapach czeskiego lwa - symbol władzy Korony Czeskiej. Prawe górne - śląskiego orła przepasanego złota szarfą i z krzyżem na piersi. Lewe dolne pole zawiera literę W od imienia założyciela grodu (Wrocisław lub Wratislav). Pole dolne prawe zawiera głowę św. Jana Ewangelisty na odwróconej koronie - patrona ratuszowej kaplicy. Po środku, w tzw. sercu tarczy umieszczona jest głowa Jana Chrzciciela na srebrnej misie - patrona miasta.
W 1938 hitlerowcy zmienili herb na własny. W polu górnym umieszczono dwugłowego, pruskiego orła, a w polu dolnym żelazny krzyż.
W 1948 komunistyczne władze nadały nowe insygnia miastu - dwugłowego orła na tle czerwono-złotym a w 1989 specjalna komisja przywróciła pierwotny herb, który zawiera ważne w heraldyce Wrocławia emblematy.


Kamienice

10 

0 1 2 3 4 5