Fotografia Wrocław

Wrocław zdjęcia - galeria fotografii poświęcona stolicy Dolnego Śląska.

 Ile jest mostów we Wrocławiu?

  Miasto powstało w miejscu przeprawy przez Odrę. Duża ilość rozgałęzień spowodowała spłycenie rzeki i umożliwiła wybudowanie dobrze ufortyfikowanego miasta. Aby komunikacja między poszczególnymi częściami była możliwa trzeba było je połączyć. Miasto się rozbudowywało. Powstawały nowe drogi umożliwiające ruch rosnącemu handlowi. Aktualnie mamy 112 mostów.

Kościoły 
Odra

10 

0 1 2 3