Fotografia Wrocław

Wrocław zdjęcia - galeria fotografii poświęcona stolicy Dolnego Śląska.

 Siedziba rady miejskiej - Ratusz.

    Tę wspaniałą budowlę zaliczaną do najwspanialszych zabytków mieszczańskiego rzemiosła budowlanego Europy Środkowej. Budowano go od XIII do XVI w.

Pomniki3 
Rynek

10 

0 1 2 3